Jordglob

Tänk att du bor i ett hus och helt plötsligt inte kan göra dig av med dina sopor. Vad skulle du göra? Du kanske lägger dem i källaren. Sen fyller du vinden. Till slut kommer du antagligen vilja flytta.

Planeten är vårt gemensamma hem, hur mycket avfall ryms här innan vi vill flytta? Och vart kan vi flytta?

Tillsammans kan vi minska avfallet – var en del av lösningen.

Läs mer om kretsloppsplanens mål

Arbetar du inom kommunens verksamheter, i näringslivet eller är du kommuninvånare?

Bli inspirerad och läs mer om vad du kan göra för att bidra till kretsloppsplanens mål.
Ta del av artiklar som vägleder och inspirerar. Klicka på ikonerna för att välja fokusområde. 

Projekt, åtgärder och kampanjer

Genomförda projekt

Läs mer om vilka projekt, åtgärder och kampanjer som genomförts i kommunerna för att uppnå kretsloppsplanens mål. 

Den gemensamma kretsloppsplanen har tre mål som alla främjar en hållbar utveckling i samhället. De tre målen hänger ihop och bidrar till att minska avfallet och miljöbelastningen, öka återanvändningen och återvinningen samt sätta beteendeförändring i fokus.

I denna plan innebär kretsloppet att material och produkter måste cirkulera och få en längre livslängd. Därför har det stor betydelse vilka val som görs vid behov av att införskaffa något, använda något och till slut göra sig av med något. En cirkulär omställning är en viktig del i att skapa en hållbar utveckling i samhället. Ett sätt är att se avfall som en resurs och inte något som ska slängas bort.

Detta är en perfekt plats för dig som är ung och vill veta mer om hur din kommun tar ansvar för miljön och klimatet. Det här är också en perfekt sida för dig som är pedagog och vill prata miljö och hållbarhet med barn och unga.

Om kretsloppsplanen

En gemensam kretsloppsplan

- för en hållbar framtid. Planen har tagits fram i ett samarbete mellan Sysav och tio av ägarkommunerna.

För att den gemensamma kretsloppsplanens mål ska kunna nås, kommer många olika åtgärder att behöva genomföras. Alla kommunens verksamheter och bolag måste vara delaktiga i arbetet med den gemensamma kretsloppsplanen.

För att nå målen och följa de handlingsplaner som tas fram, måste kommunen använda olika styrmedel, verktyg och rutiner. 

Målstyrning

Uppföljning av våra mål

Den gemensamma kretsloppsplanen fick en kick-off våren 2021 och därefter har fokus legat på att implementera kretsloppsplanen ute i respektive kommun och på Sysav. 

Publishingpriset logotyp