Den gemensamma kretsloppsplanen är ett av de viktigaste strategiska instrumenten som en kommun har för att minska avfallsmängderna och förbättra avfallshanteringen. Här kan du till exempel läsa om hur avfall kan bli en resurs, nationella mål och olika styrmedel.