Ett kretslopp är en cirkulär rörelse som pågår hela tiden. I planen innebär kretsloppet att material och produkter måste cirkulera och få en längre livslängd. Därför har det stor betydelse vilka val som görs vid behov av att införskaffa något, använda något och till slut göra sig av med något.

En cirkulär omställning är en viktig del i att skapa en hållbar utveckling i samhället. Ett sätt är att se avfall som en resurs och inte något som ska slängas bort.