Budskap på sopbilar Vad händer med det som sorteras?

Kretsloppsplanens mål

Indikatorer

 • Förpackningar
 • Källsortering
 • Återvinning
 • Tillsyn

Intresseområden

 • Avfall & miljö
 • Kommun­invånare
 • Kommunikation
 • Tillsyn

Medverkande kommuner & bolag

 • Sysav
 • Sjöbo kommun
 • ÖKRAB
 • Ystads kommun
 • Vellinge kommun
 • Lomma kommun
 • Kävlinge kommun
 • Simrishamns kommun
 • Trelleborgs kommun
 • Tomelilla kommun
 • Svedala kommun

Övrigt

I projektet medverkade även Lunds kommun via LRF samt Burlöv och Malmö kommun via VA SYD.

Sopbilarna, som kör runt i kommunerna och samlar in hushållens avfall, syns bra och fungerar därmed utmärkt som budskapsbärare. Sysav och flera av ägarkommunerna såg en möjlighet att få ut ett gemensamt budskap för att påverka beteendet kring källsortering. Att beskriva vad som händer med det avfall som sorteras ut och vilka nya produkter det kan omvandlas till. 

Syfte

Syftet med projektet var att uppmuntra hushållen till att bli ännu bättre på att källsortera sitt avfall och därmed öka materialåtervinningen. Men även visa uppskattning för det arbete som de redan gör. Att de ska förstå miljönyttan och känna det meningsfullt att källsortera.

Målgrupp

Kommuninvånarna i respektive kommun.

Genomförande

En arbetsgrupp med representanter från Sysav och kommunerna samt kommunikationsbyrån Off the wall, arbetade tillsammans fram ett koncept med bilder. Bilderna skulle öka kunskapen och förståelsen kring sopsortering. Och de som ser bilderna skulle känna att de kan bidra och det spelar roll vad de gör. Det innebar att budskapen måste vara tydliga och samtidigt väcka intresse. 

Resultat

Slutresultatet blev fem skyltar med olika budskap. Från syltburk till saftflaska. Från flingpaket till pizzakartong. Från tomatkonserv till kattmatsburk. Från tandkrämstub till schampoflaska. Från bananskal till biogödsel. Alla har samma avslut: Ditt avfall är en resurs! 

Några av kommunerna valda samma temainnehåll, dvs visa vad ett avfall kan bli när det återvinns, men med egen layout. 

En bild som visar en pizzakartong med italiensk flagga och ordet pizza på.

En bild som visar en jordhög där det växer en grön planta.

En bild som visar en kattmatsburk. En orange och vit katt med texten mums.

En bild som visar en saftflaska med en etikett med en jordgubbe på.