Delningstjänster Skänk, låna ut eller byt mellan kommunens verksamheter

Kretsloppsplanens mål

Indikatorer

 • Möbler & inredning

Intresseområden

 • Avfall & miljö
 • Upphandlingar
 • Storkök
 • Tillsyn
 • Kultur & fritid
 • Kommunikation
 • Samhälls­planering
 • Skola, vård & omsorg
 • byggnation, rivning & drift
 • Gata, park, vatten & avlopp

Medverkande kommuner & bolag

 • Trelleborgs kommun
 • Ystads kommun
 • Skurups kommun

Delningstjänster har utvecklats inom ramen för ett mellankommunalt projekt för innovationsupphandling som Trelleborgs, Skurups och Ystads kommuner genomförde tillsammans 2019-2021.

Syfte

Kommunens inventarier får ett längre liv och verksamheterna sparar pengar.  En digital delningstjänst underlättar för att skapa en cirkulär ekonomi och att som kommun agera hållbart.

Målgrupp

Alla kommunens verksamheter.

Genomförande

Avtal med ett företag som tillhandahåller digitala logistiktjänster har ingåtts. Det digitala verktyget för kommunala delningstjänster fungerar ungefär enligt samma princip som Blocket.

Resultat

Delningstjänster är färdigbyggd, produkter är inlagda och tjänsten går att använda direkt för den som skapar konto.