Fritidsparken i Ystad Ett cirkulärt tänk vid ombyggnation och renovering av Fritidsparken

Kretsloppsplanens mål

Indikatorer

 • Bygg- & rivningsavfall
 • Fysisk planering
 • Förebygga
 • Hållbar konsumtion
 • Resurseffektiviserande
 • Återbruk
 • Återvinning

Intresseområden

 • Avfall & miljö
 • Näringsliv
 • Kultur & fritid
 • Kommun­invånare
 • Samhälls­planering
 • byggnation, rivning & drift
 • Gata, park, vatten & avlopp

Medverkande kommuner & bolag

 • Ystads kommun

Vid ombyggnation och renovering av Fritidsparken under 2021 och 2022 har Ystads kommun arbetat efter ett cirkulärt tänk. Alla tre hållbarhetsaspekter har beaktats i ombyggnationen av Fritidsparken. Ekologisk hållbarhet i och med att gamla inventarier och material återbrukats. Social hållbarhet i och med att personer som står långt från arbetsmarknaden har fått arbete med att restaurera bänkar och putsa tegel. Ekonomisk hållbarhet i och med att pengar sparats när gamla bänkar återanvänts istället för att helt nya köpts in.

Syfte

 Låta material och produkter cirkulera längre i kretsloppet genom att återbruka det som redan finns. Att det som riskerade att slängas istället får bli nya resurser.

Målgrupp

Ystads kommuninvånare kan njuta av den fina parken samt inspireras av det cirkulära tänket i samband med renoveringen. 

Genomförande

Samtliga av de gamla bänkarna är restaurerade och får fortsätta pryda parken tillsammans med de nya. Tegelmuren består helt och hållet av tegelstenar från den gamla muren, som monterades ner hösten 2021. Teglet har putsats med hjälp av kommunens arbetsmarknadsenhet, som också har restaurerat de gamla bänkarna.

Resultat

Resultatet blev väldigt bra. Mycket av det som gjorts i parken är saker som inte är direkt iögonfallande men som en del i det hela bildar en helhet. Landskap och växtlighet tar tid på sig att nå sin fulla potential och visa sin prakt. Perennrabatterna är en långsiktig investering vi har gjort i parken. Allt detta tillsammans med att även ha jobbat efter ett cirkulärtänk och minimerat avfall och ökat återbruket.