Klädbytardag Byta kläder är ett roligt, hållbart och billigt sätt att förnya garderoben på.

Kretsloppsplanens mål

Indikatorer

 • Förebygga
 • Hållbar konsumtion
 • Resurseffektiviserande
 • Återbruk
 • Återvinning

Intresseområden

 • Avfall & miljö
 • Näringsliv
 • Kultur & fritid
 • Kommunikation
 • Kommun­invånare
 • Skola, vård & omsorg

Medverkande kommuner & bolag

 • Ystads kommun

Varje år ordnas ett klädbyte av Ungdomens hus, Marietorps naturskola och Avfallsenheten i Ystads kommun och den infaller alltid på Naturskyddsföreningens nationella klädbytardag.

Syfte

Att erbjuda ett roligt, hållbart och billigt sätt att skaffa nya kläder. Att visa på alla positiva fördelar med att handla second hand. Att uppmuntra till hållbar konsumtion och minska mängden kläder och textil som slängs. 

Målgrupp

Alla kommuninvånare är välkomna att byta kläder med varandra. 

Genomförande

Naturskyddsföreningen har mycket bra material som alla som vill genomföra ett klädbyte kan använda. Bland annat skyltar och material för in- och utcheckning. På klädbytet var det ett maxantal på 10 kläder som varje person fick lämna in, vilket underlättar hanteringen av alla plagg. 

Volontärer från Ungdomens hus Kultur Crew hängde upp kläderna som lämnas in på klädställningar.. Klädställningarna och galgarna hade lånats från gymnasieskolan. Speglar och provdockor hade arrangörerna tagit med hemifrån. I ett av de mindre rummen kunde man byta kläder till barn.

Man bjöd även in kommunens Miljönär-märkta verksamheter att vara utställare på klädbytardagen, för att visa upp sina verksamheter och vad man kan göra för att återbruka mera och förebygga avfall. Vissa av dem är med som utställare, men även som volontär och hjälper till med själva klädbytet. 

Marknadsföringen sker genom att affischera på stan, biblioteken med mera. Även informera om det på hemsida och i sociala media. Tidigare år har kommunen annonserat i tidningen, i år annonserades det istället i sociala media istället.  Dessutom bjuds radio och tidningar in. De brukar tycka att det är roligt att skriva om ett  klädbyte! Slutligen det viktigaste, att  det sprids organiskt. Många besökare för det vidare varje år som går. Har folk roligt så berättar de för andra om det och kommer tillbaka nästa år igen!

Resultat

Under klädbytardagen bytte 418 plagg ägare. Kläder som inte hittade några nya ägare får en ny chans. De lämnas till en av de lokala second hand-affärerna.

Det är roligt att det är så många som vill vara med och bidra när kommunen arrangerar klädbytardag!