Klimatväxling - att sänka utsläppen och kostnaderna för tjänsteresor

Kretsloppsplanens mål

Indikatorer

  • Hållbar konsumtion
  • Förebygga
  • Resurseffektiviserande

Intresseområden

  • Avfall & miljö
  • Näringsliv
  • Kultur & fritid
  • Kommunikation

Medverkande kommuner & bolag

  • Sysav

Att klimatväxla tjänsteresor är ett enkelt sätt att minska både kostnader och utsläpp. En avgift läggs på organisationens fossila resor, exempelvis flyg och bil. Pengarna används inom den egna organisationen för att stärka klimatsmart resande, som tågresor, el- eller biogasbilar, cykel och inköp för att underlätta digitala möten. Klimatväxling är alltså ett internt ekonomiskt styrmedel som på ett konkret sätt kan hjälpa er med grön omställning. 

Syfte

Syftet med klimatväxling är att minska organisationens utsläpp och samtidigt skapa beteendeförändring. 

Målgrupp

Alla kommuner, kommunala bolag och näringsliv som genomför tjänsteresor.

Genomförande

Att klimatväxla är enkelt och på Region Skånes websida finns konkreta steg för steg: Kom igång med er klimatväxling - Utveckling Skåne (skane.se)

Resultat

Att klimatväxla är alltså enkelt, sparar pengar till din verksamhet och kan bidra till åtgärder som blir populära hos medarbetarna!

Frågor? Kontakta gärna paulina.luedtke@sysav.se 

Se gärna filmen: 

https://youtu.be/SJgiYm6TfUE