Matsvinnsresan Minska matsvinnet

Kretsloppsplanens mål

Indikatorer

  • Förebygga
  • Hållbar konsumtion
  • Matavfall

Intresseområden

  • Storkök
  • Skola, vård & omsorg

Medverkande kommuner & bolag

  • Ystads kommun

Förebygga och minska matsvinn.

Syfte

Minska matsvinnet i kommunens skolor och förskolor.

Målgrupp

Skolpersonal och elever.

Genomförande

Kontinuerligt mäta matsvinnet. Utveckla menyer ihop med elever och personal. Identifiera orsaker till matsvinnet. Kommunicera. Arbeta för engagemang och kunskap. Ta fram metoder för olika åldersgrupper, t.ex. Matsvinnsmonstret för de minsta. 

Under 2019 utvecklades Matsvinnsresan genom att, tillsammans med avfallsenheten, starta projektet Översta Steget. Norreportskolan (högstadium) väljs ut som referenskök. 

Resultat

Både tallrikssvinn och serveringssvinn har minskat något med åren. Beror lite på också vilka årskullar och elever som går i skolan varje år.