Skräplockardagar Skräplockardagar

Indikatorer

  • Nedskräpning

Intresseområden

  • Kommun­invånare
  • Avfall & miljö
  • Gata, park, vatten & avlopp

Medverkande kommuner & bolag

  • Vellinge kommun

Tillsammans med Håll Sverige Rent har kommuninvånarna kunnat få utrustning och hjälp med bortforsling av upplockat avfall 

Syfte

Eventet har hållits för att alla tillsammans skall kunna bidra till en ren och fin miljö i kommunen samt för att uppmärksamma den nedskräpning som förekommer. 

Målgrupp

Kommuninvånare i Vellinge kommun 

Genomförande

Eventet har genomförts under en vecka i maj. Alla som vill har kunnat bidra genom att kommunen har tillhandahållit utrustning samt bortforsling av avfalllet

Resultat

Eventet har genererat att en stor mängs avfall har plockats upp från naturen och levererats där avfallet normalt skulle hamnat om det inte slängts i naturen.