Sladdjakten En tävling för ökad källsortering av farligt avfall

Kretsloppsplanens mål

Indikatorer

 • Farligt avfall
 • Källsortering
 • Återvinning

Intresseområden

 • Avfall & miljö
 • Tillsyn
 • Kommunikation
 • Kommun­invånare
 • Skola, vård & omsorg

Medverkande kommuner & bolag

 • Tomelilla kommun
 • Simrishamns kommun
 • ÖKRAB

Sedan 2018 genomför Ökrab årligen tävlingen Sladdjakten. Mellanstadieklasser tävlar om att samla in så mycket småelektronik som möjligt för återvinning. 

Syfte

Att mer elavfall sorteras ut och en ökad kunskap om farligt av fall.

Målgrupp

Elever i grundskolans årskurs 4 till 6.

Genomförande

Information om tävlingen skickas ut till alla skolor i kommunerna. Under tävlingens gång samlar eleverna ihop så mycket småelektronik (sladdar, batterier mm) som möjligt. Småelektroniken går till återvinning, istället för att riskeras att hamna i restavfallet. Den klass som lyckas samla ihop mest i kilo, blir årets vinnare. Första priset är 10 000 kronor till klassen. 

Resultat

År 2022 deltog fyra klasser från fyra olika skolor. Tillsammans samlade de in 774 kilo avfall. 

Vinnare Sladdjakten

Vinnare Sladdjakten