Sorteringsguide Sorteringsguide

Intresseområden

  • Kommun­invånare
  • Kommunikation
  • Avfall & miljö

Medverkande kommuner & bolag

  • Vellinge kommun

Tagit fram en sorteringsguide för att underlätta avfallssorteringen inför införandet av fyrfackskärl 

Syfte

Skapa en guide för ur hushållens avfall skall sorteras 

Målgrupp

Hushåll aktuella för fyrfackskärl 

Genomförande

Projektet har genomförts tillsammans med kommunikatörer för att skapa en tydlig guide för hur hushållens avfall skall sorteras 

Resultat

Sorteringsguiden har delats ut i samband med införandet av fyrfackskärl