Studiebesök för elever Varje år får elever i årskurs 5 lära sig mer om avfall, miljö och hållbar konsumtion.

Indikatorer

  • Hållbar konsumtion
  • Resurseffektiviserande
  • Källsortering
  • Återbruk
  • Återvinning

Intresseområden

  • Avfall & miljö
  • Kommun­invånare
  • Skola, vård & omsorg

Medverkande kommuner & bolag

  • ÖKRAB
  • Sysav

För att öka kunskapen hos elever om avfall, miljö och hållbar konsumtion, erbjuder Ökrab alla femteklasser att besöka Sysav. Genom att ordna med bussar underlättar Ökrab för skolorna att ta sig till Malmö där Sysavs huvudkontor och avfallsanläggning finns. 

Syfte

Öka kunskapen om avfall och miljö. 

Målgrupp

Elever och lärare i grundskolan.

Genomförande

Eleverna bjuds in till Sysav och får träffa Sysavs miljöpedagoger som berättar hur och varför avfall uppstår och hur det går att minska mängden. Eleverna får även se hur avfallshanteringen på Sysav går till.  Särskilda övningar genomförs för att utmana eleverna att reflektera och testa sina nyvunna kunskaper. Ökrab ordnar med bussar som även används under själva studiebesöket för att kunna åka runt på anläggningen. 

Resultat

Studiebesöken är mycket uppskattade av skolorna och de återkommer varje år. 

Studiebesök på Sysav

Besök på avfallskraftvärmeverket