Svinnmästaren En inspirerande dag där kreativiteten flödade

Kretsloppsplanens mål

Indikatorer

  • Matavfall
  • Resurseffektiviserande
  • Förebygga
  • Hållbar konsumtion

Intresseområden

  • Storkök
  • Skola, vård & omsorg

Medverkande kommuner & bolag

  • Kävlinge kommun

Medarbetare inom Kävlinges kostverksamhet genomförde en inspirerande dag där kreativiteten flödade. Många nya tankar, idéer och dessutom nya recept kom fram. En mycket uppskattad dag!

Syfte

Att sätta fokus på matsvinnet och inspirera varandra hur matsvinnet kan minska i de offentliga köken. 

Målgrupp

Kostverksamhetens medarbetare

Genomförande

Medarbetare fick under en dag träffas för att genomföra en workshop där konceptet främst var riktat som inspiration men med kul inslag av en tävling, att bli Svinnmästaren. 

Alla utgick ifrån ett bord fyllt med grönsaker som avslöjades strax innan start. Genom ett samarbete med en lokal grönsakshandlare, fanns det produkter utifrån ett svinntänk även från deras sida.

Medarbetarna blev indelade i grupper där de sedan fick diskutera och plocka åt sig av de produkter som de skulle tillaga en huvudrätt och en efterrätt utav.

De skulle tänka att allt på produkten som de plockade med sig skulle användas på ett eller annat sätt, ingenting skulle hamna i soppåsen.

Det här lyckades alla med. När alla var klara och alla tittade i sina påsar visade det sig att där enbart låg äggskal och bananskal kvar. 

Resultat

Mycket bra diskussioner och reflektioner. Att man faktiskt kunde ta användning utav ALLT var någonting som kom upp runt om i lokalen. Många nya idéer, tankar och recept kom fram. En mycket lyckad dag, som verkligen uppskattades av medarbetarna.