Arbetar du inom kommunens verksamheter, i näringslivet eller är du kommuninvånare? Bli inspirerad och läs mer om vad du kan göra för att bidra till kretsloppsplanens mål.

  1. Välj en eller flera ikoner
  2. Förfina din sökning genom att välja typ av indikator
  3. Tryck på VISA RESULTAT

Vägledning
Artiklar märkta med vägledning presenterar indikatorerna med en kort bakgrund, hur de bidrar till kretsloppsplanens mål och en vägledning till hur dessa ska följas upp. Vägledningen ska tydliggöra tillvägagångssättet för åtgärdsarbetet samt uppföljningen, så att dessa följs upp likvärdigt. Indikatorerna är framtagna för att få åtgärder att genomföras brett inom kommunen.

Inspiration
Artiklar märkta med inspiration innehåller goda exempel om för att underlätta åtgärdsarbetet. 

Hitta din ikon och se vad som är mest intressant för dig

Rensa filtrering

Antal träffar 6

Vill du dela den här söklistningen?