Både Kävlinge och Vellinge kommun har under många år hamnat högt i Håll Sverige Rents rankning över bästa Håll Sverige rent-kommun. Båda arbetar med nedskräpning men på olika sätt.

Illustration av en cigarettfimp

En illustration av en cigarettfimp

-Att arbeta mot nedskräpning är inget som görs över en natt. Det är ett idogt arbete som måste ske hela tiden och i samarbete med andra. Under alla år som Kävlinge kommun har deltagit i skräpplockardagarna har jag samarbetat med skolan och måltidsservice. Det är även viktigt att underlätta skräpplockningen för de som ska delta. Jag har delat upp kommunen i olika områden och sett till att det finns bra redskap att plocka skräp med och, icke att förglömma, sponsrat med fika och bussresor. Även om jag arbetar strategiskt med nedskräpning, har jag alltid varit noga med att vara på plats och delta praktiskt i arbetet, berättar Ann Persson, miljöstrateg, Kävlinge kommun.

Samarbeta och avsätt pengar till kommunikation

I Vellinge kommun finns ett bra och fungerande samarbete mellan gata/park och deras renhållningsentreprenör.

-Jag är noga med att det måste avsättas pengar för att kunna göra aktiviteter och kommunikationsinsatser. Jag är också noga med att lyfta frågan hos våra politiker. De har bra kontakt med våra kommuninvånare. Det går inte att ta för givet att det syns vad man gör, säger Anna Olsson, avfallsansvarig, Vellinge kommun.

Skapar engagemang

Det är samma entreprenör som städar gator och torg som gör skräpmätningen i Vellinge kommun. Det har skapat ett stort engagemang.

-De som städar kommer med egna initiativ för att minska nedskräpningen, vilket känns väldigt kul, säger Anna Olsson.

De som städar kommer med egna initiativ för att minska nedskräpningen, vilket känns väldigt kul, Anna Olsson, avfallsansvarig, Vellinge kommun

Inspiration

  • Gör ett event och uppmärksamma skräpplockning.
  • Håll Sverige Rents skräpplockardagar är en bra aktivitet för att uppmärksamma skräpplockning.
  • Sätt en budget för det strategiska arbetet med nedskräpning och ha koll på nedskräpningens kostnader i kommunen.
  • Se till att skräpmätning ingår vid upphandling av renhållningsentreprenad.
  • Arbeta långsiktigt med attityd- och beteendeförändring hos kommuninvånarna.
  • Arbeta med skräpproblematiken till exempel vid evenemang och marknader då nedskräpningen är extra stor.
  • Engagera invånarna till att plocka ett skräp om dagen.
  • Fick-askkoppen är ett smart sätt att ta hand om sina fimpar.
  • Uppmärksamma de kommuninvånare som är engagerade i nedskräpningsfrågan.