Alla kan göra något och tillsammans kan vi göra allt för att minska mängden avfall och istället bidra till en mer hållbar framtid och ett cirkulärt kretslopp. Läs våra tips och låt fantasin flöda!

Kickstarta

 • Använd bivaxduk istället för plastfolie.
 • Välj digitala tidningsprenumerationer istället för papperstidningar eller samordna prenumerationen av papperstidningen.
 • Använd baksidor av utskrifter för att skriva anteckningar.
 • Ta vara på kvarlämnad frukost och fika från möten, och tänk på att inte överbeställa.
 • Välj återvunnen plast där det är möjligt.
 • Öka livslängden på it-produkter genom att skydda, uppgradera och reparera dem.
 • Skapa en byteshylla på till exempel arbetsplatsen eller i bostadsrätts-föreningen, med möjlighet för saker att byta ägare.
 • Uppmana kommuninvånarna och kommunens anställda att ta med egen matlåda och mugg för take-away, istället för att få engångsförpackningar.
 • Återkoppla till inköpsansvarig/upphandlingsorganisationen hur kvaliteten och funktionen är på inköpta produkter – köp bara in sådant som fungerar och uppfyller behovet för verksamheten.
 • Inför automatisk inställning på skrivaren där utskrifterna inte skrivs ut direkt, utan efter en aktiv handling.
Illustration av en skål med en duk över

En illustration av en syltskål med en duk över

Illustration av en gul tröja

En illustration av en gul långärmad tröja

Få upp farten

 • Anordna klädbytardag på arbetsplatsen eller med vänner. Naturskyddsföreningen har varje år en nationell klädbytardag, och på deras hemsida finns hjälpmedel för att ordna en egen.
 • Anordna leksaksbytaraktivitet på till exempel biblioteket eller i förskolan. Leksaksbyte resulterar i både återbruk och utsortering av miljöfarliga leksaker. Avfallsorganisationen har utrustning och leksaker för att enkelt kunna ordna en aktivitet.
 • Kommunens restaurang kan sälja överblivna portioner av dagens lunch till ett lägre pris till anställda i stället för att slänga maten.
 • I stället för att köpa in kläder till alla anställda, gör det enkelt att låna kläder vid behov. Köp textilier av god kvalitet och laga istället för att köpa nytt, då ökar livslängden på textilierna.
 • Gör inventeringar! Ofta finns resurserna redan i verksamheten och inköp görs i onödan för att det inte finns kontroll på lager och lagerhantering. Se över vad som finns i lager och ute i verksamheterna, och utse en ansvarig för lagerhantering. It-produkter som datorer och mobiltelefoner kan till exempel ofta ligga i byrålådor utan att användas.
 • Undvik att köpa engångsprodukter. Det är ett bra sätt att minska konsumtionen och därmed avfallsmängderna. Ett exempel är att ta bort skoskydden på till exempel förskolan och uppmuntra besökare att ta av sig skorna vid ingången istället. Använd flergångsprodukter som går att diska, tvätta och återanvända, till exempel glas, muggar och tallrikar vid möten och konferenser.
Illustration av en bil

En illustration av en gul sportbil

Toppa formen

 • Starta eller gå med i en bilpool där bilen kan utnyttjas maximalt genom att till exempel användas av kommunernas tjänstepersoner på dagen och privatpersoner på kvällar och helger.
 • För att minska konsumtionen av produkter som har störst miljöpåverkan, upphandla och köp begagnade och rekonditionerade it-produkter.
 • Starta Fritidsbanken i kommunen för utlåning av fritidsprodukter. Fritidsbanken är som ett bibliotek med sport- och fritidsutrustning där vem som helst kan låna gratis. Fritidsbanken byggs upp med hjälp av insamling av utrustning från invånarna.
 • Ha flyttrutiner vid omflyttningar mellan kontor och lokaler. När verksamheter flyttar går det ofta fort och mycket slängs i onödan. Därför är det viktigt att ha rutiner så att möbler och inredning kan återbrukas och återvinnas.
 • Skapa riktlinjer vid evenemang och konferenser för att förebygga avfall. Ställ krav på att arrangören ska undvika engångsprodukter, undvika att dela ut pennor och block i onödan, ordna med källsortering, och ha ett aktivt arbete för att minimera matsvinnet.
 • Handbok för att förebygga avfall

  Använd Avfall Sveriges metod för att på ett enkelt och systematiskt sätt förebygga avfall i verksamheten. Metoden finns beskriven i ”Handbok för att förebygga avfall i kommunen - Metod och inspiration”.

  Handboken kan användas av alla verksamheter, stora som små. Arbetet leder fram till ett antal konkreta handlingsplaner för att kunna minska avfallet i verksamheten, och andra effekter brukar vara minskade kostnader och förbättrad arbetsmiljö.

  Metoden har redan använts av ett antal kommuner och verksamheter för att minska matsvinn, it-avfall, kemikalier och blöjavfall (på äldreboende). Inom Sysavregionen finns möjlighet att få hjälp av en förebyggandecoach och det finns erfarenheter att ta del av från de olika kommunerna.