Alla kan göra något och tillsammans kan vi göra allt. Alla kan bidra till att nå ett resurseffektivt kretslopp genom att ändra vanor och inse att det krävs en förändring av vår livsstil.

En grupp av människor bestående av en kvinnlig byggare, en äldre man, en sjukskötare, en kvinna i rullstol, en man med en barnvagn och två barn.

En grupp av människor bestående av en kvinnlig byggare, en äldre man, en sjukskötare, en kvinna i rullstol, en man med en barnvagn och två barn.

Så mäts målen

Effektivare resursanvändning

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att förebygga avfall

Indikatorvärde: Uppåtgående trend år 2021-2030 (antal genomförda aktiviteter per kommun och bolag och år)

En resurseffektiviserande åtgärd kan vara vad som helst som medför att resurserna i verksamheten används bättre och smartare. Alla verksamheter kan arbeta med åtgärder kopplade till indikatorn. Åtgärden kan vara liten som stor. Det är inte effekten som räknas, utan att göra något.

Respektive kommun och kommunalt bolag definierar vad en verksamhet är. Uppåtgående trend gäller hela kommunen.

 • Avfall & miljö
 • Upphandlingar
 • Storkök
 • Tillsyn
 • Näringsliv
 • Kultur & fritid
 • Kommunikation
 • Kommun­invånare
 • Samhälls­planering
 • Skola, vård & omsorg
 • byggnation, rivning & drift
 • Gata, park, vatten & avlopp