Många saker används under väldigt kort tid. Med tanke på hur mycket energi och naturresurser som går åt vid tillverkning av produkter behöver dessa användas av fler personer under en längre tid.

Det är viktigt att kommunen och kommunala bolag föregår med gott exempel. För att trovärdigt kunna uppmuntra kommuninvånare till ett ökat återbruk, behöver det ske även inom organisationen. På kontor är det till exempel ofta höj- och sänkbara skrivbord som ger störst klimatnytta när de återbrukas.1

1 IVL Svenska Miljöinstitutet 2018

En nalle sitter i en soffa som står ute på gatan, samtidigt kör en bil förbi.

Nalle sitter på en soffa som står ute på gatan samtidigt som en bil kör förbi

Så uppnås målen

Effektivare resursanvändning

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och kommunala bolag

Indikatorvärde: Uppåtgående trend år 2021-2030 (omsättning procent/år, omsättning styck/år, besparingar kronor/år eller koldioxidbesparingar/år)

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att återbruka, hyra, dela och låna

Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)*

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr, delar och lånar

Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)*

Varje kommun och kommunalt bolag avgör hur andelen återbrukade möbler ska mätas enligt indikatorvärdet. Det är bara de införskaffade möblerna som ska mätas, inte de som organisationen avser att göra sig av med.

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt det är att återbruka, hyra, dela och låna, samt deras upplevda frekvens av detsamma, mäts genom enkäter. Undersökningarna genomförs av den regionala samverkansgruppen.

Kommunen kan bidra till att nå indikatorvärdet genom till exempel fysisk planering och genom att skapa plattformar för återbruk och delning. Det är viktigt att planera kommunens ytor så att det finns möjlighet att återbruka, dela och samäga.

*Skala 1-100 där 60-69 är godkänt, 70-79 är högt och 80-100 är mycket högt betyg.

  • Avfall & miljö
  • Upphandlingar
  • Kultur & fritid
  • Samhälls­planering
  • byggnation, rivning & drift
  • Skola, vård & omsorg
  • Kommunikation
  • Kommun­invånare