Bygg- och rivningsavfall står för nästan 30 procent av Sveriges avfall, och det genereras cirka 10 miljoner ton varje år.*

Det måste skapas en mer resurseffektiv hantering av byggprodukter och -material genom att ta tillvara på produkter med hög materialkvalitet. Det gäller även att vid inköp se till att allt material är återvinningsbart och dessutom har så lång livslängd som möjligt.

En stor del av bygg- och rivningsavfallet består av jordmassor. Att återbruka jordmassor och minska transporterna bidrar till att minska uttaget av nya råvaror och att resurserna används mer effektivt.

*Naturvårdsverket 2019

Stockar som ligger på varandra

Trästockar staplade på varandra

Så uppnås målen

Effektivare resursanvändning

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall

Indikatorvärde: Aktivt arbete senast år 2025 (arbetar aktivt/inget aktivt arbete)

Aktivt arbete betyder att arbeta efter Sveriges byggindustriers vägledning eller liknande riktlinjer. Det kan också betyda att följa en policy som förespråkar förebyggande, återbruk och återvinning av bygg- och rivningsavfall. Ett aktivt arbete kan även innebära framgångsrika samarbeten med partners där fokus ligger på att förebygga, återbruka och återvinna bygg- och rivningsavfall.

  • Avfall & miljö
  • Upphandlingar
  • Samhälls­planering
  • byggnation, rivning & drift
  • Tillsyn
  • Näringsliv