Illustration av en lampa med texten andra hand

Illustration av en lampa med texten "2nd hand"

Illustration av en fåtölj

Iluustration av en fåtölj

Inspiration:

  • Sälj eller skänk saker vidare
  • Tillgängliggör återbruk och återvinning genom en ambulerande tjänst för insamling.
  • Informera kommuninvånarna om var de kan lämna sitt grovavfall till återbruk.
  • Kommunicera att det är viktigt att köpa återbrukade produkter, inte bara lämna in produkter för återbruk.
  • Undersök om det finns någon annan verksamhet som har behov av större inredning, till exempel kök.
  • Undvik att beställa containrar där allt grovavfall blandas och inte kan sorteras.
  • Tipsa kommuninvånarna om att röja sin vind och källare och ordna en gatuloppis med sina grannar.