Samarbeta, ha en tydlig kommunikationsplan och jobba mot samma mål. Så arbetar Åsa Löfgren, kommunikatör och utvecklingsledare på tekniska förvaltningen i Sjöbo kommun, för att driva på beteendeförändring i kommunen.

Illustration av ett huvud med en klocka i hjärnan

En illustration av ett huvud med en klocka inuti huvudet

-Olika målgrupper har olika drivkrafter. Det gäller att hitta rätt budskap till rätt målgrupp och att lära känna sina kommuninvånare. Jag tror det är viktigt att berätta nyttan av det alla kommuninvånare gör och vad det resulterar i, säger Åsa Löfgren.

Det är viktigt att ge kommuninvånarna alternativ, som att göra det enkelt att till exempel laga och köpa secondhand, istället för att köpa nytt. Idag, mycket tack vare det stora intresset för miljöfrågor i samhället, finns det utrymme att få fram sitt budskap. Det gäller att följa de trender som finns i samhället och hänga på samhällsdebatten.

-Förändring tar tid men för att lyckas måste det få ta tid. Det gäller att hitta drivkrafterna för att vilja göra förändringen. Jag jobbar mycket med förskolor och skolor i kommunen och tillsammans med ambassadörer.

Förändring tar tid men för att lyckas måste det få ta tid. Åsa Löfgren, kommunikatör och utvecklingsledare på tekniska förvaltningen i Sjöbo kommun

Inspiration

  • Sy ihop dina olika budskap under ett paraply.
  • Dela med dig av din kunskap. Hjälp andra som redan idag arbetar
    med att ändra beteende och som kan vara dina vapendragare.
  • Omvärldsbevaka och se vilka trender som råder i din kommun och bland dina kommuninvånare.
  • Ta hjälp av kommunens konsument- vägledare för att påverka, vägleda och tipsa om hållbar konsumtion.
  • Samarbeta och kommunicera samma budskap.
  • Mät och synliggör mängden avfall i din verksamhet för att uppmärksamma att mängden måste minska.
  • Arbeta med avfall och konsumtion som tema i skola och förskola.