Inspiration

  • Passa på att ta bort papperskorgar när källsortering införs på arbetsplatser. Se också till att göra källsorteringen till det närmaste och lättaste alternativet för att göra sig av med avfallet.
  • Placera ut sorteringsbehållare vid kommunala evenemang och marknader. Kom ihåg att samtidigt ge kommuninvånare information om hur de ska sortera.
  • Placera ut sorteringsbehållare i det offentliga rummet. Kom ihåg att samtidigt ge kommuninvånare information om hur de ska sortera.
  • Informera kommuninvånarna om att det går att lämna farligt avfall på olika platser: återvinningscentraler, Farligt Avfall- bilen, Samlaren, återbrukscentraler eller fastighetsnära.
  • Hitta och implementera digitala lösningar som underlättar för kommuninvånarna
  • En av de enklaste åtgärderna för att spara på jordens resurser är att sortera sitt avfall.

    Även om kommuninvånarna är bra på att sortera finns det stora möjligheter till förbättring. Plockanalyser i Sysavregionen visar att ungefär 35 procent av avfallet i restavfallspåsen (soppåsen) består av tidningar och förpackningar.