Skurups kommun har arbetat med att minska matens klimatpåverkan i projektet ”En knuff i maträtt riktning”. Anna-Lena Svensson som är måltidschef i Skurup är med i projektet. Hon betonar vikten av att tänka på hela kedjan.

Flicka tar mat i en skolmatsal

En flicka tar mat från en skolmatsal

-Vi började med ett grupparbete, där personal i skolköken analyserade var vi har det största matsvinnet. Det handlade om allt från anbudsförfarande till soppåsen ute i verksamheten, berättar Anna-Lena Svensson.

Utifrån resultatet gick de vidare med en handlingsplan som ska ut i köken. De har börjat mäta matsvinnet och tanken är att de även ska jobba med nudging, genom att sätta ut bordspratare i skolorna med enkel information om matsvinn.

-Det som har gett mest är diskussionerna, när man synliggör problematiken och tänker i hela kedjan och faktiskt sätter kronor och ören på vad svinnet kostar.

Låt eleverna smaka innan

En viktig del är att inte ta fram för mycket i serveringslinjen. Det gör man delvis genom att få in rätt portionsantal. Det handlar också om att eleverna ska få en bättre uppfattning om maten, så att de inte tar mer mat än de äter upp.

-Det gör vi genom att jobba med en tydlig meny där vi verkligen berättar vad vi serverar. Om en maträtt är ny, har vi satt ut smakskedar. Då får eleverna smaka först, innan de lägger upp på tallriken.

Viktigt att följa upp

De har kommit en bra bit på vägen i arbetet, men det finns fortfarande saker kvar att göra.

-Det jag känner är kvar, är att prata med lärare, pedagoger och rektorer för att samarbeta mer kring matsvinn och få in i pedagogiken varför det är så viktigt och vilket arbete de har att göra med den pedagogiska måltiden.

Erfarenheter från projektet

Det är viktigt att man mäter matsvinnet och sätter mål, men lika viktigt att sen återkoppla både till eleverna och köken varför man mäter och vad resultatet blir.

Få in rätt portionsantal genom att påminna rektorer och pedagoger om vikten att anmäla om en klass inte ska äta, så man inte plötsligt står med 40 portioner för mycket.

Dokumentera maträtt för maträtt hur mycket som går åt jämfört med elevantal, för att underlätta att ta fram rätt mängd mat i serveringslinjen nästa gång.

Fakta

Skol- och utbildningsförvaltningen, måltidsservice och miljöstrategiska enheten i Skurups kommun driver tillsammans satsningen "En knuff i maträtt riktning”. Projektet startade december 2017 och pågick till december 2019. Syftet är att minska de kommunala matinköpens klimatpåverkan med 40 procent till 2020 jämfört med 2016.

Det som har gett mest är diskussionerna, när man synliggör problematiken och tänker i hela kedjan och faktiskt sätter kronor och ören på vad svinnet kostar. Anna-Lena Svensson, måltidschef i Skurup

Viktigt att samarbeta

Kommunens storköksverksamheter, den pedagogiska verksamheten samt vård- och omsorgsverksamheten har alla en viktig roll i att minska kommunens matsvinn. För att nå en minskning krävs ett gemensamt arbete mellan dessa verksamheter. Arbetet kan även medföra att kunskapen om matsvinn ökar hos de invånare som verksamheterna når ut till, och därmed att kommuninvånarna minskar sitt matsvinn.

Illustration av en matavfallspåse

En illustration av en avfallspåse med texten ca 30 procent av avfallet i restavfallspåsen består av matavfall

Inspiration

  • Informera kommuninvånarna om att utsorterat matavfall blir till nya resurser - biogas och biogödsel.
  • Mät matsvinnet enligt Livsmedelsverkets mall.
  • Prova nya lösningar i skolrestaurangen: ta bort brickor, använd smakskedar, presentera måltiden upplagd eller använd mindre tallrikar och slevar.
  • Skapa en trivsam och stressfri matsal.
  • Låt eleverna själva ta med lådor och flaskor vid utflykter. Dessa fylls med mat och dryck från skolan och ger därmed större möjligheter till variation.
  • Inför schemalagda luncher, det minskar matsvinnet.
  • Höj kunskapen om matsvinn och dess miljöpåverkan hos alla som berörs inom kommunens verksamheter, till exempel genom en gemensam utbildningsvecka. Låt även kunskapen nå kommuninvånarna.
  • Ta fram gemensamma riktlinjer för vad en pedagogisk måltid är.