Varje år slänger svenska hushåll drygt 900 000 ton matavfall. Nästan hälften av det som slängs är mat som hade kunnat ätas.

Matsvinn är det matavfall som slängs i onödan. Det är inte bara den mat som finns kvar på tallriken utan all mat som kunde ha blivit uppäten. Matsvinn är till exempel mat som glöms bort i kylskåpet och blir sur eller möglar och därför slängs. Det kan även vara mat som förstörs under produktionen, transporten eller tillagningen. Matsvinn har stor påverkan både på miljön och samhällsekonomin. Det är därför viktigt att arbeta för att minska matsvinnet i både hushållen och kommunens verksamheter.

Det är också viktigt att sortera ut det matavfall som inte kan ätas upp, exempelvis bananskal, apelsinskal och kaffesump och lämna det till kommunens matavfallsinsamling, så att det kan återvinnas som biogödsel och biogas.

Barnhänder och vuxenhänder tar ut lök ur en hålbarpåse

Barnhänder och vuxenhänder som öppnar en hållbar påse med lök

Så uppnås målen

Effektivare resursanvändning

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter

Indikatorvärde: Nedåtgående trend år 2021-2030 (procent matsvinn av inköpta livsmedel)

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall

Indikatorvärde: Max 5 kg/person och år senast år 2030

Minskat spill

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall

Indikatorvärde: Max 10 kg/person och år senast år 2030

Andelen matsvinn i kommunens storköksverksamheter mäts genom att använda statistik från plattformar för livsmedelsinköp och egna matsvinnsmätningar.

Mängden matavfall i kommuninvånarnas restavfall och mängden matsvinn i kommuninvånarnas rest- respektive matavfall mäts genom plockanalyser.

  • Avfall & miljö
  • Upphandlingar
  • Storkök
  • Skola, vård & omsorg
  • Kommunikation
  • Kommun­invånare