Ta reda på fakta, ställa rätt krav och inse att den lilla förändringen gör skillnad - har varit viktigt för att öka hållbarhetstänket vid inköp och upphandling. Det visar arbetet med att handla upp förpackningsmaterial inom måltidsverksamheten i Trelleborgs kommun.

Illustration av en petflaska

Illustration av petflaska

Rätt kunskap var utmaningen

Det svåra var inte själva upphandlingen, berättar Charlotte Thelander, legitimerad dietist i Trelleborgs kommun. För oss var det svåra att få rätt kunskap, i det här fallet gällande plastförpackningar. Vi har ett stort ansvar som kommun och offentlig verksamhet att göra rätt och att arbeta hållbart. Jag tror att alla vill göra rätt i grund och botten.

I socialförvaltningens kök tillagas 700 måltider till särskilt boende dagligen.

- Allt ska packas för att kunna transporteras till mottagare av maten. Det väckte ett ifrågasättande av alla plastförpackningar.

Nytt sätt att tänka

Genom dialog och samarbete med avfallsenheten i kommunen och nätverket Cirkulära Skåne fick Charlotte med sig värdefull kunskap om hur återvinning av plast går till. Detta gjorde att hon och hennes medarbetare började tänka nytt kring förpackningarna.

Ett steg i rätt riktning

I köket gäller numera följande ordning vid användande av plastförpackningar: Biobaserad plast, genomskinlig plast, vit plast och i sista hand svart plast. Anledningen till varför svart plast väljs i sista hand är att den är svår att återvinna.

- Vi tog ett steg i rätt riktning som vi är stolta över. Vid kommande upphandling kommer vi att vara ännu bättre på att ställa rätt krav. Sedan gäller det att marknaden också hänger med i utvecklingen.

Inspiration

  • Hyr istället för att köpa när du kan.
  • Ta hjälp av vägledningar, checklistor och kunskapsbanker från till exempel Upphandlingsmyndigheten, Sveriges kommuner och regioner, Svenska miljöinstitutet IVL samt EU (”Public procurement for a circular economy”).
  • Ta fram en upphandlingspolicy eller upphandlingsmall som kan underlätta och göra kommunens riktlinjer tydligare för alla medarbetare.
  • Fokusera på produkter som har stor påverkan på miljön och där det finns stor möjlighet att minska miljöpåverkan, till exempel it- och elektronikprodukter samt textil.
  • Underlätta för återanvändning av textilier (gör det till exempel möjligt att ta bort loggor på arbetskläder).
  • Upphandla och köp in begagnade och rekonditionerade it-produkter.
  • Se över hur varor som köps in fraktas och om det finns möjlighet att minska mängden emballage.
  • Upphandla varor av kvalitet och utan farliga ämnen, så att produkten kan återanvändas och stanna i kretsloppet under lång tid.
  • Beakta hela kommunens behov vid upphandling och inköp.